TRANSFORMATIONAL MARKETING

Transformational Marketing (Tiếp thị biến đổi) là cách chúng tôi thực hiện để ảnh hưởng đến truyền thông tại Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng một chuỗi giá trị cần thiết để thực hiện một kế hoạch tiếp thị (Marketing Plan) cho doanh nghiệp của bạn.QUY TRÌNH TRANSFORMATIONAL MARKETING

Bắt đầu từ việc xây dựng nền móng cho doanh nghiệp, đây là mấu chốt trong sự tăng trưởng của doanh nghiệp bạn.

CHUẨN BỊ

THỰC HIỆN

ĐO LƯỜNG

TĂNG CƯỜNG

ĐỔI MỚI

BRANDING DEVELOPMENT

Phát triển xây dựng thương hiệu.

XEM CHI TIẾT

MARKETING STRATEGY

Thúc đẩy truyền thông diện rộng.

XEM CHI TIẾT

WORKSHOP

Không ngừng học hỏi và phát triển.

XEM CHI TIẾT